Presentació de l´estudi: rescats i salvaments al Massís de Montserrat

Amb la col·laboració de: