La web de La seva llar el seu món, S.L té per objecte fer conèixer les activitats que duu a terme i els serveis que ofereix al públic en general. La seva llar el seu món, S.L amb NIF B-64757263, ubicada al Monestir de Montserrat es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions de la informació continguda en la seva web o en la seva configuració i presentació d’aquesta. En accedir a aquesta pàgina web s’accepta que La seva llar el seu món, S.L no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivi de l’accés o ús de la informació de la web o per l’accés a altres matèries a Internet a través de les connexions amb aquesta web. El Copyright del material contingut en aquest web és propietat de La seva llar el seu món, S.L, de l'Abadia de Montserrat i de L’AGRICOLA REGIONAL, SA (L’ARSA). L’accés a qualsevol tipus de contingut de la web de La seva llar el seu món, S.L no implica cap llicència per a la seva reproducció i/o distribució i no està permès fer-ho sense el consentiment previ de La seva llar el seu món, S.L. Les referències eventuals que es facin a la web de La seva llar el seu món, S.L de qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial, el fabricant o subministrador, etc. que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica suport, patrocini o recomanació per part de La seva llar el seu món, S.L.