III Congrés Qüestions de Vida Cristiana

Amb la col·laboració de: